Evigglade Gulve Aps

persondatapolitik for kunder og netværk

 

I forbindelse med forespørgsler og indgåelse af en samarbejdsaftale, behandler Evigglade Gulve Aps, cvr: 29529345, en række almindelige personoplysninger vedrørende dig, hvorfor vi i henhold til databeskyttelsesforordningen skal informere dig om en række oplysninger.

Oversigt:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvilke personoplysninger behandler vi?
 3. Hvad bruger vi dine oplysninger til?
 4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
 5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
 6. Dine rettigheder

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Evigglade Gulve Aps er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Evigglade Gulve Aps, Helenas Allé 51, 2650 Hvidovre. Tlf.: 20 780790

E-mail: info@eviggladegulve.dk og bogholderiet@eviggladegulve.dk

Kontaktpersoner: Lars Petersen og Majbritt Tang

2. Hvilke personoplysninger behandler vi?

Vi behandler udelukkende almindelige oplysninger, ud fra hvad du selv har oplyst os.

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Stilling
 • Virksomhed
 • Købshistorik

 3. Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger med det formål, at overholde og udføre en indgået kontrakt/aftale, så vi kan identificere dig som kunde og servicere dig fremover.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den kontrakt/aftale, som vi måtte indgå.  Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til f.eks. underentreprenører, rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres, eller såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af aftalen.

 4. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af din aftale med Evigglade Gulve Aps.

Når du indgår en aftale med Evigglade Gulve Aps, bruger vi dine personoplysninger som dokumentation indtil opgaven jf. den indgåede aftale er udført.

Under vores samarbejde opbevares dine personoplysninger i vores IT-system, hvor de opbevares i vores database, som den del af vores almindelige kundeadministration.

Dine personoplysninger vil, som udgangspunkt efter gældende regler, blive opbevaret hos Evigglade Gulve Aps i en periode på 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor opgaven blev afleveret. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig automatisk blive slettet.

 5. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares på sikrede netværk hos vores IT- samarbejdspartnere med, hvem vi har indgået en databehandleraftale.

 6. Dine rettigheder

Vi gør opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Evigglade Gulve Aps behandler om dig:

Retten til:

 • indsigt (se oplysninger om dig)
 • anmode om berigtigelse, begrænsning af data eller sletning heraf
 • indsigelse
 • dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Evigglade Gulve Aps ikke behandler dine personoplysninger iht. databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 

Venlig hilsen

Evigglade Gulve Aps

 

 

Maj 2018

Kontakt os

Information

 

Evigglade Gulve aps
Helenas Allé 51
2650 Hvidovre

Telefon 20 780 790
 

Cvr. 29529345

 

Vi arbejder alle hverdage, så
du kan ikke forvente at blive kontaktet i weekenden :-)
Med venlig hilsen
Lars Petersen, Direktør